ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูล
สมาชิก ซีพี เซอร์ไพรส์
ติดต่อ ศูนย์ผู้บริโภค CP
โทร. 02-800-8000
ลูกค้าเซเว่น อีเลฟเว่น
ติดต่อ Call Center
โทร 02-826-7744 หรือ 1240
ลูกค้าทรู
ติดต่อ Call Center
โทร 1242
เลขที่ใบขออนุญาต
254/2561, 257/2561, 258/2561