ประกาศผลรางวัล
กิจกรรมเชียร์ไทย ลุ้นเที่ยว ลุ้นทอง
 1. ทัวร์จาการ์ตา-บาหลี จำนวน 3 รางวัล
  (รางวัลละ 2 ที่นั่ง)
  สมาชิก ซีพี เซอร์ไพรส์
  คุณฐิติมา แก้วมณี
  หมายเลขโทรศัพท์ 0950393xxx
  ลูกค้า เซเว่น อีเลฟเว่น
  คุณเยาวภา อริยขจร
  หมายเลขโทรศัพท์ 0890087xxx
  ลูกค้า ทรู
  คุณรวีวรรณ ปงกันมูล
  หมายเลขโทรศัพท์ 0957098xxx
 2. สร้อยคอทองคำ จำนวน 201 รางวัล
  สมาชิก ซีพี เซอร์ไพรส์
  0830256xxx
  0889757xxx
  0902287xxx
  0909692xxx
  0953714xxx
  0952078xxx
  0818235xxx
  0847271xxx
  0813719xxx
  0614966xxx
  0806998xxx
  0812433xxx
  0932925xxx
  0949767xxx
  0816848xxx
  0835945xxx
  0812969xxx
  0988707xxx
  0844598xxx
  0866626xxx
  0806293xxx
  0830243xxx
  0817345xxx
  0924854xxx
  0818901xxx
  0869040xxx
  0818988xxx
  0819284xxx
  0813498xxx
  0814324xxx
  0874639xxx
  0932849xxx
  0842050xxx
  0909717xxx
  0856875xxx
  0813846xxx
  0869381xxx
  0861958xxx
  0872777xxx
  0876918xxx
  0946925xxx
  0949464xxx
  0898837xxx
  0838823xxx
  0953680xxx
  0839889xxx
  0917573xxx
  0983768xxx
  0917737xxx
  0958677xxx
  0813555xxx
  0801116xxx
  0994538xxx
  0909706xxx
  0952477xxx
  0897906xxx
  0878245xxx
  0982347xxx
  0986349xxx
  0863287xxx
  0958519xxx
  0912800xxx
  0887842xxx
  0814150xxx
  0814729xxx
  0617258xxx
  0635395xxx
  ลูกค้า เซเว่น อีเลฟเว่น
  0819517xxx
  0809966xxx
  0809958xxx
  0809948xxx
  0819464xxx
  0819480xxx
  0813155xxx
  0819396xxx
  0819326xxx
  0838382xxx
  0819337xxx
  0813529xxx
  0813518xxx
  0813510xxx
  0813539xxx
  0819504xxx
  0813577xxx
  0813989xxx
  0804583xxx
  0804959xxx
  0814451xxx
  0814444xxx
  0658175xxx
  0632322xxx
  0815552xxx
  0815557xxx
  0815517xxx
  0815508xxx
  0815526xxx
  0815564xxx
  0818346xxx
  0640851xxx
  0804558xxx
  0804622xxx
  0816230xxx
  0643219xxx
  0640505xxx
  0815896xxx
  0815912xxx
  0814438xxx
  0814430xxx
  0806282xxx
  0640405xxx
  0820162xxx
  0814423xxx
  0820017xxx
  0643243xxx
  0804533xxx
  0809937xxx
  0804463xxx
  0809379xxx
  0800747xxx
  0818690xxx
  0815946xxx
  0814873xxx
  0815332xxx
  0621406xxx
  0800708xxx
  0643236xxx
  0818338xxx
  0809871xxx
  0815462xxx
  0814977xxx
  0814990xxx
  0801437xxx
  0815816xxx
  0815571xxx
  ลูกค้า ทรู
  0959278xxx
  0644702xxx
  0938507xxx
  0982910xxx
  0909913xxx
  0966810xxx
  0813543xxx
  0951638xxx
  0963608xxx
  0918245xxx
  0820130xxx
  0825732xxx
  0956245xxx
  0802975xxx
  0952546xxx
  0638017xxx
  0825914xxx
  0642611xxx
  0644250xxx
  0862658xxx
  0958101xxx
  0826495xxx
  0996345xxx
  0863405xxx
  0972619xxx
  0836007xxx
  0910294xxx
  0839033xxx
  0910703xxx
  0959238xxx
  0970121xxx
  0969304xxx
  0973235xxx
  0996867xxx
  0645858xxx
  0938354xxx
  0865366xxx
  0903300xxx
  0826921xxx
  0648106xxx
  0915040xxx
  0644507xxx
  0646159xxx
  0886793xxx
  0966422xxx
  0818145xxx
  0972533xxx
  0837705xxx
  0908948xxx
  0882494xxx
  0830040xxx
  0964191xxx
  0825574xxx
  0902316xxx
  0863640xxx
  0840220xxx
  0973415xxx
  0967470xxx
  0958089xxx
  0637392xxx
  0647685xxx
  0939050xxx
  0817605xxx
  0645435xxx
  0953944xxx
  0916261xxx
  0658506xxx
รายละเอียดการรับรางวัล
 1. ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่เพื่อทำการยืนยันสิทธิ์ โดย
  รางวัลที่ 1 ทัวร์จาการ์ตา - บาหลี
  ต้องสามารถมาแสดงตัวในงานแถลงข่าวเพื่อรับรางวัลในวัน 24 กรกฎาคม 2561 โดยนำบัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน และหนังสือเดินทาง (ที่มีอายุเกิน 6 เดือน) ตัวจริงพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง มาเป็นหลักฐานในการรับรางวัลด้วยตนเองที่ บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (18 อาคารทรูทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310) (กรณีมีหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือไม่ติดต่อขอรับรางวัลภายในกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลและจะทำการจับสลากเพื่อหาผู้โชคดีคนใหม่มาทดแทน)

  รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำ
  ผู้โชคดีสามารถติดต่อรับของรางวัลได้ที่ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด เลขที่ 3/16 นนทบุรี 48 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 โดยนำสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านตัวจริงพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง มาเป็นหลักฐานในการรับรางวัล ภายในวันและเวลาทำการ (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.) ตั้งแต่วันที่ 1 – 22 สิงหาคม 2561 (15 วันทำการ) มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลและจะทำการจับสลากเพื่อหาผู้โชคดีคนใหม่มาทดแทน สำหรับในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถติดต่อรับรางวัลสร้อยคอทองคำได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะ โดยถ่ายสำเนาบัตรประชาชนของผู้โชคดีและเซ็นชื่อมอบฉันทะในใบสำเนานั้น เพื่อมอบให้ผู้อื่นมารับรางวัลแทนได้
 2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นอกเหนือจากรางวัลดังกล่าว ผู้โชคดีจะต้องชำระเอง
 3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลรับทราบและตกลงให้บริษัทฯ นำภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ ได้โดยไม่มีข้อโต้แย้ง หรือเรียกร้องสิทธิ์ หรือเงินใด ๆ ทั้งสิ้น
 4. ของรางวัลไม่สามารถแลกคืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ดังกล่าวให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด
คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดและเงื่อนไขทั้งหมด
เลขที่ใบขออนุญาต
254/2561, 257/2561, 258/2561